ЗАВРШНИ СМЕТКИ

Завршна сметка за 2021 година

 

Завршна сметка за 2020 година

 

Завршна сметка за 2019 година

 

Завршна сметка за 2017 година

 

Завршна сметка за 2016 година