ИЗЛОЖБА – КАРПИНО 2019 09.11.2019 (САБОТА) ИЗЛОЖБЕН САЛОН 20ч.

 

УЧЕСНИЦИ НА КОЛОНИЈАТА:
 
1. Новак Новаковиќ-“Мајка Божја”
2. Мики Трендафиловски-“Во име на Карпино”
3. Христина Стојчевска-“Карпински манастир”
4. Светозар Тасиќ-“Камени кукли”
5. Томе Мишев-“Идилична приказна”
6. Александар Радовиќ-“Мистика”
7. Анита Моноскалко-“Лејди”
8. Дејан Божиновски-“Женственост”
9. Наташа Радосављевиќ Нара-“Поетика”
10. Марина Радуловиќ-“Детал од пејзаж”
11. Владимир Темков-“Игра”
12. Леа Чеч-“Драж”
13. Александар Таневски-“Универзум”
14. Валентина Илијевска-“За Карпино”