ИЗЛОЖБА “100 ГОДИНИ МАКЕДОНСКИ ФРОНТ“ АСОЦИЈАЦИЈА НА НАСТАВНИЦИ ПО ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 24.12.2018 (ПОНЕДЕЛНИК) ФОАЈЕ 1 12.30