ЛИКОВНА РАБОТИЛНИЦА 22.07.2020 ПОЧЕТОК 10 ч.

 

22.07.2020 ПОЧЕТОК 10 ч.
Право на учество имаат деца од 5-9 одд.
Децата да бидат во придружба на родител или наставник.
Пријавување
од 16-20.07.2020
во НУЦК

22.07.2020 ME FILLIM NË ORA 10
Të drejtë pjesmarrje kanë fëmijët nga klasa 5-9
Fëmijët të jenë të shoqëruar nga prindi ose mësimdhënësi
Paraqitja
nga data 16-20.07.2020
në INQK