ОДЛУКА ЗА ИЗБОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ НА РАБОТНО МЕСТО АКТЕР ЧЕТВРТА ГРУПА