Солистичкки концерт

Фоаје на Центар за култура!
Слободен влез за сите љубители на убавиот звук.
Петок, 19:30.