Фотографии од II Семинар за традиционална музика и игра „Шопци/Которци“

Семинар за традиционална музика и игра ШОПЦИ/КОТОРЦИ. На семинарот се зборуваше за базичните етнолошки и етнокореолошки информации до врвни научни дострели по прашање на овие науки.
Вториот ден играорците од фолклорните друштва „Срма“ и „Панче Пешев “ учествуваа на вежбите организирани од предавачите.
Мастеркласот го оддржаа етнокореологот Бојан Петковски и етнокореологот Симона Китановска.
Проектот е поддржан од страна на Министерството за култура.