07.02.2019 (ЧЕТВРТОК) ИЗЛОЖБА – ЛИКОВНА КОЛОНИЈА “ЃУРИШТЕ 2018“

Изложба на слики од Ликовна колонија “Ѓуриште 2018“ во организација на НУЦК “Трајко Прокопиев“ Куманово и ОУ Дом на културата “Крсте Мисирков“ од Свети Николе. Колонијата е одржана во период од 13.08. до 18.08.2018 година. Организатори на ликовната колонија се Општина Свети Николе и ОУ Дом на културата “Крсте Мисирков“ од Свети Николе.
На изложбата се застапени дела научесниците на колонијата, ликовни уметници од Македонија, Бугарија и Србија.