08.05.2019 СРЕДА – КОНЦЕРТ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА – МИЛОШ СПАСИЌ, ПИЈАНО

КОНЦЕРТ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА – МИЛОШ СПАСИЌ, ПИЈАНО
08.05.2019 (СРЕДА)      МАЛА САЛА     ПОЧ. 20ч. 
ПРОГРАМА:
Ј. Хајдн
Ф. Шуберт
Ф.Лист