13.03.2018 СРЕДА ПОЧ. 19.00ч. ГОСТУВАЊЕ ВО ЛИКОВЕН САЛОН ВЕЛЕС СО ИЗЛОЖБАТА “КУМАНОВСКИ ГРАФИЧАРИ 2018“

Биеналната изложба на графики “Кумановски графичари 2018“. На изложбата ќе бидат представени графичарите : Зоран Јакимовски, Мирослава Цветковиќ, Стефан Јакимовски, Ханифе Ислами, Милена Арсовска, Валентина Илијевска, Наим Идризи, Симона Јакимовска, Ана Јовановска, Елеонора Накевска, Сандра Симоновска, Марио Стошевски и Дејвид Стоилковски.
Осмото издание на биеналната изложба “Кумановски графичари 2018“ претставува обид на организаторот на оваа изложба, НУ Центар за култура “Трајко Прокопиев“ – Куманово, да овозможи континуитет во презентирањето на најновото графичко творештво од Куманово.