13.11.2018 (ВТОРНИК) ФОАЈЕ 1 ПОЧЕТОК 19ч. – КАРПЕСТАТА УМЕТНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА

Советот на Општина Куманово и Светската академија на карпеста уметност Ве покануваат на отворањето на Изложбата – “Карпестата уметност во Македонија“.
Покровител на Изложбата е Градоначалникот на Општина Куманово Г-дин Максим Димитриевски.

“ Карпестата уметност е душа и срце на Македонија. Ceгa и сонцето по пријатно не грее и планините се noпитоми и езерата и реките како да се побистри, и песната на птиците како да е повесела и поблиску до нашето срце. Македонија без карпестата уметност 6и била обезлнчена и обезвреднета, 6и личела на крал брз круна, на генерал 6» чинови и војска”.

(Академик проф. д-р Блага Алексова, no повод приемот на диплома за афирмација на македонската карпеста уметност)

 

„Човекот уште одамна, уште од времето на палеолитот, чувствувал потреба зад себе да остави некаква трага. Во Македонската карпеста уметност постојат цртежи, кои навистина се занимливи за понатамошни истражувања. Нашата научна јавност мора да обрне нужно внимание на карпестата уметност и да ја проучи од различни аспекти. Во карпестата уметност забележуваме знаци поврзани со човековото несвесно, што го проучуваше и големиот

 

(проф. д-р Владимир Величковски, професор на катедрата за археологија и историја на уметност за потребите на  документарниот филм: „Како е откриена карпестата уметност во Македонија“,  архив на Македонскиот центар за карпеста уметност