Вечер на камерна музика на хармоника. Студенти и професори од Факултет за музичка уметност – Скопје.