Детска креативна работилница со авторите Владимир Лукаш и Искра Димковска. Читавме и се забавуваме. Благодариме на сите дечиња кои беа денес дел од Меѓународниот фестивал на проза 2024.