Меѓународен фестивал „ДЕНОВИ НА ПРОЗАТА“

Со особена чест ги најавуваме дел од годинешниве учесници на Меѓународниот фестивал на проза Куманово.
Влада Урошевиќ – Република Македонија;🇲🇰
Даница Вукиќевиќ – Реублика Србија;🇷🇸
Елена Алексиева – Република Бугарија;🇧🇬
Наскоро ќе ја објавиме целата програма за Фестивалот со сите учесници.
Се гледаме на 25 и 26 мај во Центар за култура.