Најава за детска театарска претстава на 29 јануари од 18:00 часот, мала сала во Центар за култура.