Најава за музичко книжевен настан во Центар за култура.