Најавуваме на 5 април во 20:00 часот. Театарска претстава. „ПРЕМИЕРОТ” Билети во продажба на билетара во Центар за култура Куманово.