НОКАУТ

Моменти од концертот на НОКАУТ.
Благодариме на сите.