Од концертот на професорот Страшо Темков и професорката Елена Атанасовска.