Од отворањето на изложбата „Жените и фотографијата“ на Фото клуб Куманово.