Од отворањето на Меѓународната изложба на карикатури IN VINICA VERITAS во Центар за култура.