Отворање на изложбата на модни цртежи и модната ревија во Центар за култура, на младата четиринаесет годишна Јелена Кицара од Куманово.