Отворање на ретроспективна изложба на слики и цртежи на Марјан Ризовски