Промоција на книгите на Пламен Тотев и Сашо Кокaланов. Културата создава мостови и пријателства. Промотори: Петар Андоновски, Стојан Синадинов и Сашко Насев.