РЕСУРСИ

 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА 

 

ГОЛЕМА САЛА
капацитет 676 седишта

 

 

МАЛА САЛА
капацитет 100 седишта

 

 

 

ИЗЛОЖБЕН САЛОН