СООПШТЕНИЕ ЗА УПИС НА НОВИ ЧЛЕНОВИ ВО ДМФА “СРМА“ ПРИ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА