Фотографии од промоцијата на книгата „Скротителка на змејовите“

Промоција на книгата „Скротителка на змејовите“ од Дијана Петкова.
Промоторка: Елена Пренџова, гостинки Наташа Малинка – Миновска и Емилија Дамјановиќ