Шегобијна разгледница

Вечерва бевме домаќини на нашите пензионери од Куманово кои со своите творби под насловот Априлска шегобијна разгледница читаа поезија и се дружеа помеѓу себе.