Оглас за подготвителни работи за гасификација на Центар за култура

 

Огласот може да го погледнете на следниов линк на Електронскиот ситем на бирото за јавни набавки е-nabavki.gov.mk

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c864ef2c-68cd-47b9-9853-fbe86ee69dab/14