Oтворање на изложбата „СКИЦИ“ на кумановските уметници во Гевгелија.